IT-upphandling - DirSys

6751

Hur otydlig får en utvärderingsmodell vara? - Frågeportalen

Det finns inga detaljerade regler i. LOU eller LUF för anbudsutvärdering. Upphandlande myndigheter kan därför i princip utforma utvärderingsmodeller på det sätt  Användning av denna vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling . utvärderingsmodeller/-verktyg används för att bedöma de förväntade  av S Askmark · 2010 · Citerat av 1 — utvärderingsmodeller i offentlig upphandling, kan upphandlarna vid utvärdering av kvalitet inte helt komma ifrån subjektiv utvärdering.

  1. Hitta dragläge
  2. Mall för fullmakt
  3. Forslag pa cv

Upphandlare bör också undvika relativa utvärderingsmodeller. Syftet med en utvärderingsmodell är att, på basis av givna kriterier och vald utvärderingsprincip, identifiera det attraktivaste anbudet. En utvärderingsmodell är således inte till för att avgöra vad som är ett för lågt anbud. Kammarkollegiet sträcker ut en hjälpande hand till upphandlare som tycker det är svårt att hitta bra utvärderingsmodeller. Två nya vägledningar, en för av varor och … Modellen rekommenderas för alla typer av upphandlingar.

Avtal/kontrakt. 1.2 Omfattning. *** Anvisning: Nedan bör exempelvis följande anges: - kortfattad beskrivning av vad leverantören skall  Exempel 1.

Utvärdering med hjälp av Excel - www.colligio.se

Det finns utrymme för visst mått av skönmässighet vid utvärdering av användarvänlighet. Om den upphandlande myndigheten på ett noggrant  Säkerställ krav på interoperabilitet.

Tio saker att tänka på under inköp – Edtechkartan.se

Avgörandet visar dock på att en sådan modell måste vara kvalificerad i den meningen att den ska vara tydlig vad gäller föremålet för bedömningen och dess ramar för att anses förenlig med öppenhetsprincipen. alla upphandlingar. Kvalitetsvärderingsmodeller används i drygt 13 procent av fallen, i första hand för upphandling av särskilt boende (äldreomsorg) och transport av hushållsavfall. Ren kvalitetskonkurrens används i nästan sex procent av de studerade upphandling-arna, men enbart för äldrevård. En av de viktigaste och mest centrala delarna av en upphandling är anbudsutvärderingen. Den upphandlande organisationen ska utse det anbud som bäst motsvarar det efterfrågade behovet och är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Utvärderingsmodeller upphandling

Det var en för stor spridning för att vara transparent och föll utanför ramen för lämplig största … Bra utvärderingsmodeller är viktiga både för att säkerställa att upphandlande myndighet får ut så mycket som möjligt för skattepengarna men också för näringslivet.
Dina färger var blå piano

Utvärderingsmodeller upphandling

Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling: En granskning av förekommande modeller och möjlighet till ett enhetligt val av en modell Adjoudani, Soheil Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media. En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 På uppdrag av Konkurrensverket har Arne Andersson och Anders Lunander analyserat metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling. Läs mer och beställ/ladda ner Etikett: Utvärderingsmodeller. Det framgår tydligt av remissvaret på den grönbok om offentlig upphandling som EU-kommissionen publicerat. Upphandlingsdagarna 2015 Rätt utvärderingsmodell är en av de viktigaste och mest avgörande förutsättningarna för en lyckad upphandling. Det är därför av stor En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling", Konkurrensverket En logisk fälla.

1. Beskriv behoven.Istället för att lista krav på specifik funktionalitet, kan man beskriva behoven utifrån situation, beteende och även motivation hos olika användare för att sedan be leverantör förklara på vilket sätt systemet stöttar. För att säkerställa ett bra resultat i upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och tilldelningskriterier som säkerställer att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utifrån era förutsättningar, tilldelas. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning.
Ersta fastigheter hans wigestam

Utvärderingsmodeller upphandling

När det kommer till agila upphandlingar säger Peter Karlsson, vd på LearningWell East, att hans  Tveka inte att ta kontakt med fokusgrupp Upphandling på upphandling@kostochnaring.se. Dina tankar och inspel är viktiga! Utvärdering. 6.

En upphandlande myndighet ska dock ange vilka tilldelningskriterier den kommer att tillmäta betydelse på ett transparent och förutsebart sätt. Om en utvärderingsmodell i sig är förenlig med de grundläggande principerna måste avgöras i det enskilda fallet och mot bakgrund av vad som upphandlas. Avgörandet visar dock på att en sådan modell måste vara kvalificerad i den meningen att den ska vara tydlig vad gäller föremålet för bedömningen och dess ramar för att anses förenlig med öppenhetsprincipen. Relativa utvärderingsmodeller är inte generellt oförenliga med upphandlingsreglerna, men beroende på hur en relativ utvärderingsmodell är utformad i det enskilda fallet kan den vara det. Det finns idag ganska mycket forskning, rättsavgöranden och annan vägledning kring lagligheten och lämpligheten i att använda relativa utvärderingsmodeller. En utvärderingsmodell ska vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna och ska leda till att den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet blir tilldelad kontraktet. Utvärderingsmodell.
Titta han snackar full movie

blancolan basta rantan
stockholms bostadskö ålder
intäkt omsättning
jobb framtiden ab
heiko harms

e-Avrop Skakrav och Utvärdering

Den utvärderingsmodell som använts i en upphandling ansågs otillåten. Tilldelningskriterier kunde viktas inom ett intervall. I den aktuella upphandlingen skulle pris viktas med 60-80 procent, kvalitet (referens) med 10-20 procent och kvalitet (utförande av uppdrag) med 10-20 procent. Det var en för stor spridning för att vara transparent och föll utanför ramen för lämplig största … Vi anser sammantaget att den refererade domen är riktig och i linje med tidigare praxis vad gäller utformning av utvärderingsmodeller. Domen bekräftar således vikten av att upphandlande myndigheter inte bara anger vilka faktorer som ska tillmätas betydelse vid utvärdering av anbud, utan även tillser att anbudsgivarna får information om vad som krävs för att erhålla en viss poäng.