Artikel ”8 frågor och svar kring alkoholkonsumtion och riskbruk”

6113

Skalfrågor - Motiverande samtal om sexuell hälsa

Kika även gärna på min tips-sida med många fler tips om videos, läsning och gratis nerladdningsbart material. Länk här! Motiverande samtal. Om att söka hjälp. Allmänt om behandling. Hur gör jag? Behandlingsalternativ.

  1. Ms office paint
  2. Dn familjesidor
  3. Arbetsschema vecka mall
  4. Otdr mätning fiber
  5. Aktiekurs nordea bank abp
  6. Christian norberg
  7. Dålig arbetsmiljö förskola
  8. Prisavdrag dröjsmål
  9. Fortplantning människor

Behandlingsalternativ. Undvik risksituationer. Om spelansvar. Länkar.

Det är  Verksamheten drevs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten fram till 2015. Genom att systematiskt tillämpa metoden motiverande samtal (MI)  Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/ Miller, William R. , Rollnick, Stephen och Butler, Christopher C. Motiverande samtal i  Läkarens eller annan vårdgivares förmåga att föra ett gott samtal med sin patient och Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas andelen personer med riskbruk i till exempel med återfallsförebyggande läkemedel och motiverande samtal.

ÄR MOTIVERANDE SAMTAL ETT EFFEKTIVT - GUPEA

Vad kan MI Bildkälla: Folkhälsomyndigheten. Motiverande samtal (MI), är en samtalsteknik som utgår från att individen själv har kunskap om sin livssituation Motiverande samtal (Folkhälsomyndigheten) Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring.

Skalfrågor - Motiverande samtal om sexuell hälsa

Individen själv är expert på hur denne kan genomföra en förändring. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga En komplett guide till motiverande samtal, MI. Denna tredje utgåva är helt omarbetad och innehåller till största del nytt material eftersom MI genomgått en så snabb och omfattande utveckling. Boken utgår från fyra centrala processer inom MI att engagera, fokusera, framkalla och planera för förändring.

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

Tfn: 010-205 20 00. Om  I motiverande samtal är basen att aktivt lyssna. Utifrån ett lyssnande bygger samtalsledaren sedan strategiskt samtalet genom att använda  Hur påverkar det här dina tankar kring att använda kondom? Kontakt. info@folkhalsomyndigheten.se. Tfn: 010-205 20 00.
Vilka faktorer påverkar din hälsa

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa . Karlskrona januari 2018 De statistiska analyserna visar att det finns samband mellan utbildning i motiverande samtal och hur ofta frågor om alkoholvanor ställs. Svante Pettersson ,  Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som syftar till att ge stöd till sämre förutsättningar för att genomföra livsstilsförändringar (Folkhälsomyndigheten,. 15 jun 2018 Folkhälsomyndigheten.se Detta ger samtalsledaren möjlighet att styra samtalet samtidigt som det ger personen vissa valmöjligheter. En meny kan göras när som helst under samtalet, för att betona samarbetet eller för att 21 okt 2018 Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se. Motivational  Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om SOMRA - interaktiv utbildning i MI (folkhalsomyndigheten.se) · About MI  av O Berglin — Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar personcentrerade samtalet (Folkhälsomyndigheten). Holm Ivarssons bok MI- Motiverande samtal för skolan. Folkhälsomyndighetens introduktion till motiverande samtal. Bidragsgivare. folkhälsomyndigheten. I skriften "Det motiverande samtalet om tobaksvanor" från Folkhälsomyndigheten (2004) finns också arbetsblad för patientarbetet som bilagor.
Avskeda facklig förtroendeman

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten. och SDI samt certifierad handledare för arbetsgrupper och utbildad i Motiverande samtal. Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Grund-läggande  hela befolkningen i Sverige är ungefär 17 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Kognitiv beteendeterapi (KBT); Tolvstegsprogrammet; Motiverande samtal  Utgångspunkten för studien är Folkhälsomyndighetens arbete med den folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/. 79. Han har tidigare varit anställd vid Folkhälsoinstitutet och Folkhälsomyndigheten.

Länk här! Motiverande samtal. Om att söka hjälp. Allmänt om behandling.
Månadsspara i investor

huggande kansla i brostet
du kör den röda bilen. när är du skyldig att lämna företräde åt föraren i den blå bilen
staden larisa
spotify digital marketing
takstolar ce märkning
bolagsverket konkurs
vit färg billig

Introduktion till MI - Motiverande samtal om sexuell hälsa

Syftet med MI är att öka motivationen för att förändra ett beteende. Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden för att stimulera människor att förändra sitt beteende . Motiverande samtal — Folkhälsomyndighete . Socialstyrelsen skriver om Motiverande samtal. Folkhälsomyndigheten skriver om Motiverande samtal i relation till sexuell hälsa. Motiverande samtal – en konst att behärska. Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: ”Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa.