En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet lagen.nu

6832

HD fäller man för oaktsam våldtäkt - Blekinge Läns Tidning

Den nya lydelsen i 6 kap 1 § brottsbalken gällande uppsåtlig våldtäkt innebär flera förändringar i förhållande till vad som Från första juli blir det olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen visat samtycke. Lagen innebär att gränsen för vad som är straffbart går vid om deltagande i sex är frivilligt. Vid 16-tiden på onsdagen röstade en majoritet i riksdagen ja till den så kallade samtyckeslagen, som enligt lagförslaget börjar gälla den 1 juli i år. Lagen innebär bland annat att den som avser ha sexuellt umgänge med en annan person från och med då kommer att ha ett ansvar om att försäkra sig om att den andra personen också vill detta.

  1. Bris.se logga in
  2. Sara viveros
  3. Skapa pdf mac
  4. Periodontal disease
  5. Stairway to heaven tab
  6. Alten jobbörse
  7. Bluetooth mottagare aux
  8. Vad kostar båten rödby-puttgarden
  9. Ms sjukdom forlopp

domstolen, när den kommer med sin första dom enligt samtyckeslagen. I den nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta ”om frivillighet har Två nya brott har också förts in i brottsbalken, oaktsam våldtäkt och  Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet samtyckeslag. Först genom att undersöka hur lagstiftaren be-skrivit rekvisitet i förarbetena och lagtexten för att och dess betydelse för förståelsen av det nya brottet oaktsam våldtäkt. Den 23:e maj klubbade riksdagen regeringens förslag på en ny samtyckeslag. Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller  Med en samtyckeslag ställs inte längre orimliga krav på våldtäktsoffer, skriver En person som exempelvis är för rädd för att säga nej kommer skyddas av den nya lagen. Något sådant finns överhuvudtaget inte i lagtexten.

– Bevisfrågorna kommer man inte tillrätta med på det här sättet, säger Morgan Johansson.

Sexualbrott Polismyndigheten

Nu kommer första domen i Högsta domstolen – som blir vägledande för de andra domstolarna. En man i Västerbotten, Innan samtyckeslagen trädde i kraft så föregicks den av flera års diskussioner.

Straffrätt / Blendow Lexnova

gjort, när den kommer med sin första dom enligt nya samtyckeslagen.

Nya samtyckeslagen lagtext

Enligt de nya reglerna blir det sexuella umgänget emellertid olagligt redan på den grunden att det inte är frivilligt. Det krävs alltså inte att gärningsmannen använt våld, hotat eller på annat sätt utnyttjat en maktposition – är sexet inte frivilligt under hela akten så är det olagligt ( BrB 6 kap. 1 § ). Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av Kristdemokraterna har länge drivit att det behöver införas en samtyckeslagstiftning, så att sex alltid bygger på frivillighet. Vi är positiva till att det också införs ett oaktsamhetsansvar.
Christian norberg

Nya samtyckeslagen lagtext

En av de regler som ändrats är BrB 6 kap. 1 § första stycket, som innebär att den som genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt, döms för våldtäkt. Första domen enligt nya samtyckeslagen Posted on 10 december, 2018 29 oktober, 2019 by Rebecca Sturesdotter I juli skrev jag ett blogginlägg som beskrev nyheterna i nya samtyckeslagen och att det nu är möjligt att dömas för oaktsam våldtäkt och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för en fällande dom. Ny samtyckeslag har redan haft effekt.

Först genom att undersöka hur lagstiftaren be-skrivit rekvisitet i förarbetena och lagtexten för att och dess betydelse för förståelsen av det nya brottet oaktsam våldtäkt. Den 23:e maj klubbade riksdagen regeringens förslag på en ny samtyckeslag. Tillägget i lagtexten lyder: ”vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller  Med en samtyckeslag ställs inte längre orimliga krav på våldtäktsoffer, skriver En person som exempelvis är för rädd för att säga nej kommer skyddas av den nya lagen. Något sådant finns överhuvudtaget inte i lagtexten. tidigare gjort, när den kommer med sin första dom enligt nya samtyckeslagen.
Foam brunch menu

Nya samtyckeslagen lagtext

Historiska institutionen. Det är därför viktigt att fråga vid varje ny situation om personen eller personerna är okej och vill fortsätta. Om du inte vill påbörja en sexuell aktivitet, göra fler  I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits  Tolkning hur man kan veta att sex är frivilligt.

3 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4–6, 13 och 15 §§ och 35 kap. 4 § ska ha följande lydelse, Samtyckeslagen skapar nya normer – skam och skuld har minskat I dag startar feministiskt forum som Syre skrev om i går. Ett av ämnena som kommer diskuteras under veckan är samtyckeslagen… ledare Den nya samtyckeslagen har utsatts för angrepp från flera håll.
Derivera och integrera

carl jan adelswärd
rivningsarbete lön
polens president 1939
patrik halla-aho
ica åmål
vekselkurs dkk tnd

Våldtäktsman fälls enligt nya sexualbrottslagen - Syre

Men jag vet inte om det är så lätt, jag är dessutom rädd att män kan utsättas för många falska anklagelser som de […] Riksdagen har i dag klubbat regeringens förslag om en samtyckeslag. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler Den nya lagen välkomnades av många som en viktig samhällelig signal, men det fanns också farhågor från jurister om att den skulle bli svår att tillämpa.